Skip Navigation Linksmusulmonai.lt : Straipsniai : ISLAMAS IR RACIONALUMAS

ISLAMAS IR RACIONALUMAS

Islamas užtikrina tikėjimo nuoseklumą ir racionalumą savo logiškais ir racionaliais principais. Islamas yra stipriai priimamas jo pasekėjų. Islamas apsaugo musulmoną nuo ideologinės sumaišties, nes jis neturi jokių nelogiškų ar iracionalių principų, kurie nesisietų vienas su kitu.

 

Aiški Allaho koncepcija

Islamas nekelia sumaišties tikintiesiems Allaho klausimu. Allahas islame yra vienas. Allahas neturi nei sūnaus, nei tėvo. Allahas neturi sau lygių ar panašių.

 

Pagal islamą, Jėzus (Ramybė Jam) nėra Allaho sūnus. Jėzus yra Allaho apaštalas. Toks yra Mozė, toks yra ir Muhammedas (Ramybė Jam). Tokie yra visi Pranašai ir Apaštalai. Allahas neturi sūnaus ar sūnų.

Tikėjimas, kad Dievas yra unikalus ir žymiai pranašesnis už Savo kūrinius bei kad Dievas turi sūnų, yra nesuderinamas. Tai nužemina Dievą iki žmogiško, kūniško lygio.

 

Šiandieninėje krikščionybėje yra sakoma, kad Dievas nužudė Savo sūnų tam, kad išgelbėtų žmoniją. Su visa pagarba mūsų draugams krikščionims, sunku yra tai priimti, nes tai prieštarauja Dievo teisingumui ir galybei. Kodėl Dievas turėtų žudyti tam, kad gelbėtų? Nesąžininga yra žudyti nekaltą asmenį tam, kad išgelbėti kitus. Be to, Allahui nereikia nieko žudyti, kad ką nors išgelbėtų. Allahas gali išgelbėti be žudymo. Maža to, sunku yra įžiūrėti ryšį tarp žudymo ir išgelbėjimo. Sunku yra suvokti, kaip, jei Allahas nužudo Savo sūnų, kiti žmonės bus išgelbėti. Be to, žmonėms yra sunku suvokti, kad Allahas nužudė savo vienintelį sūnų, kad jis turėjo juos apsaugoti.

 

Allahas neturi jokio sūnaus

Islame ši problema yra aiški, logiška ir racionali. Islame Allahas yra vienas. Allahas neturi jokio sūnaus. Allahas nežudo. Asmuo nėra išgelbėjamas Dievui nužudžius kitą. Islame išsigelbėji arba pasismerki pats savo darbais. Islame Allahas parodo mums teisingą ir klaidingą kelius Tauriajame Korane. Mūsų atsakomybė yra pasirinkti. Kiekvienas mūsų išsigelbėja arba pražudo save savo pasirinkimu ir, dėl šios priežasties, savo poelgiais.

 

Allahas yra Vienas

Islamas neturi Trejybės koncepcijos ar koncepcijos „trys viename“. Labai sunku protui priimti ar suprasti, kaip viena būtis gali būti tėvu, sūnumi ir šventąja dvasia vienu metu. Be to, Allahas neturi jokio sūnaus ir Jam nereikia sūnų, nes Allahas yra visa ko savininkas ir visų būtybių Kūrėjas.

 

Jėzus (Ramybė Jam) nesakė, kad jis buvo Allahas. Jėzus sakė: „Aš nieko nedarau iš savęs.“ Tai parodo, kad Jėzaus stebuklai buvo jam suteikti Allaho, kaip ir kitiems apaštalams prieš ir po jo. Jis taip pat sakė: „Aš dar nesu įžengęs pas savo Tėvą, bet einu pas savo brolius ir sakau jiems, Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, ir pas mano Dievą ir jūsų Dievą.“

 

Tai reiškia, kad Jėzus (Ramybė Jam) kreipiasi į Dievą kaip į tėvą metaforiškai, nes jis sako, kad Dievas yra jo Tėvas ir jų Tėvas. Jei Jėzus būtų Allahas, kaip Allahas būtų jį nužudęs ar turėjęs nužudyti? Pagal islamą, Jėzus yra žmogus, pavyzdinis žmogus, šventas žmogus, apaštalas, pasirinktas Dievo būti pavyzdžiu žmonėms, kuriems jis buvo atsiųstas.

 

Jokio tarpininko tarp žmogaus ir Allaho

Islame nėra jokio tarpininko tarp Allaho ir žmogaus. Tau nereikia aplankyti kunigo, kad išpažinti nuodėmes ar atgailauti. Islame kiekvienas musulmonas turi tiesioginį ryšį su Dievu, nesvarbu, koks silpnas, neturtingas ar neišprusęs būtų. Islame Allahas yra Dievas visiems. Kiekvienas musulmonas pats nusprendžia, kiek arti ar toli jis nori būti nuo Dievo, priklausomai nuo jo laisvos valios ir poelgių. Islame nėra jokių tarpininkų tarp žmogaus ir Allaho.

 

Jokių dvasininkų

Islame nėra jokių religijos žmonių, kaip kai kuriuose kituose tikėjimuose. Islame kiekvienas musulmonas yra atsakingas už savo paties įsitikinimus ir apskritai už islamą. Islame yra religijos tyrinėtojai, tačiau nėra jokių dvasininkų klasių.

 

Jokio celibato

Islame nėra jokio celibato, nes celibatas prieštarauja žmogaus prigimčiai. Islamas ragina musulmoną vesti kiek įmanoma greičiau, kadangi sunku normaliam žmogui būti religingu ir nesusituokusiu vienu metu. Islamas, kaip taisyklė, suvienija žmogaus prigimtį, tačiau niekada negriauna ir prieš ją neina.

 

Kūno-sielos balansas

Islamas įtvirtina nuostabią harmoniją tarp sielos poreikių ir kūno poreikių. Religija, kuri laiko celibatą kaip reikalingą tyrumui, eina prieš žmogaus prigimtį ir teoriškai daro galą žmonijos rasei. Pranašas Muhammedas (Ramybė Jam) sako: „Jūsų Viešpats turi teises į jus. Jūsų kūnas turi teise į jus. Jūsų siela turi teises į jus. Duokite kiekvienam pagal jų teises.“

 

Pilnutinis gyvenimo kodeksas

Islamas yra religija, bet ne vakarietiška religijos reikšme. Vakarietiškas termino „religija“ reikšmės atspalvis yra kažkas tarp tikinčiojo ir Dievo. Islamas yra religija, kuri organizuoja visus gyvenimo aspektus tiek individo, tiek ir tautos lygiu. Islamas apjungia jūsų santykį su Dievu, su savimi, su jūsų vaikais, su jūsų giminėmis, su jūsų kaimynais, su jūsų svečiais ir kita brolija. Islamas aiškiai nustato jūsų pareigas ir teises visuose santykių tipuose. Islamas nustatė aiškią garbinimo, civilinių teisių, santuokos ir skyrybų įstatymų, paveldėjimo įstatymų, elgesio kodekso sistemą, ką gerti, ko negerti, ką dėvėti, ko nedėvėti, kaip garbinti Dievą, kaip valdyti, karo ir taikos įstatymus, kada eiti į karą, kada sudaryti taiką, ekonomikos įstatymus bei pirkimo-pardavimo įstatymus.

 

Islamas yra pilnutinis gyvenimo kodeksas, ir jis nėra skirtas vien mečetei. Islamas yra gyvenimui, kasdieniam gyvenimui. Islamas pragyvenimo vadovas visais jo aspektais: socialiniu, etiniu, ekonominiu ir politiniu. Islamas yra išbaigta konstitucija. Islamas apsaugo musulmoną nuo sumaišties, nes islamas yra logiškas ir racionalus. Allahas yra vienas ir neturi jokių sūnų. Allahas nėra trejybė. Allahas nežudo, kad išgelbėtų. Nereikia jokio tarpininko tarp Allaho ir žmogaus. Islamas suvienija žmogaus prigimtį, bet neina prieš ją. Islame nėra nei dvasininkų klasių, nei celibato. Islamas yra pilnutinis žmogaus gyvenimo kodeksas.